Nazwa posiadacza zezwolenia:

Synthos Agro Sp z.o.o Chemików,
32-600 Oświęcim

Rodzaj preparatu: Fungicyd
Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: difenokonazol - 250 g
Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: H302, H304, H315, H317, H319, H410

Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania
uprawa: rzepak ozimy
agrofag: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

termin: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (ok. 50% kwiatów otwartych) (BBCH 60-65).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Zastosowanie małoobszarowe: nie

Etykieta środka ochrony roślin Wezen 250 EC 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.