Galaper 200 EC to chwastobójczy preparat do stosowania nalistnego, zwalcza powschodowo przytulię czepną i inne chwasty dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary. Dawkowanie: 0,6 - 1,0 l/ha lub w mieszaninach.

Zawartość substancji czynnych: fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)

Korzyści:

  • skuteczna likwidacja chwastów ( zwalcza przytulię czepną w każdej jej fazie rozwoju),
  • szybkie działanie preparatu,
  • pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni.

Działanie na chwasty:

Dawka: 0,6 l/ha:
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna.
Chwasty średnio odporne: przetacznik perski, samosiewy rzepaku.

Dawka: 1,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku.
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne

Stosowanie środka: Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary

Etykieta środka ochrony roślin Galaper 200 EC  

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.