RIMEL 25 SG to środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
 
Zawartość substancji czynnej:
 
rimsulfuron  – związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 25% (250 g/kg)
RIMEL 25 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy jest widoczny w okresie 7-21 dni po zabiegu.
Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm).
 
RIMEL 25 SG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Asystent+
 
Środka nie stosować:
  • na plantacjach kukurydzy i ziemniaka, w których stosowano doglebowo insektycydy z grupy fosforoorganicznych,
  • wcześniej niż po 7 dniach od zastosowania (dolistnie) insektycydu z grupy fosforoorganicznych,
  • na rośliny osłabione i uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Silny opad deszczu wcześniej niż po 4 godzinach od zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.
RIMEL 25 SG zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. W celu uniknięcia powstawania form odpornych chwastów na substancje z tej grupy środek ten należy stosować przemiennie ze środkami chwastobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Należy także unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków zawierających substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika lub innych, wykazujących ten sam mechanizm działania.
 

Etykieta środka ochrony roślin Rimel 25 SG, załącznik do decyzji MRiRW          

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.