Asystent+ to adiuwant z firmy Best Pest. Jest to unikatowy preparat zwilżający, który zwiększa przyczepność oprysku i znacząco poprawia wnikanie pestycydów w głąb rośliny. Umożliwia idealne pokrycie cieczą opryskiwanych roślin nawet w bardzo zagęszczonym łanie. Ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji aktywnych do rośliny, poprawia skuteczność preparatów nalistnych. Zwiększa odporność na zmywanie.
Pozwala zmniejszyć koszty zabiegów ochrony roślin. 

Asystent+ polecany jest do:

  • sulfonylomoczników,
  • herbicydów totalnych opartych o glifosat,
  • herbicydów opartych o sole słabych kwasów,
  • fungicydów i insektycydów w sytuacjiach, kiedy zależy nam na dobrym pokryciu cieczą oprydkową

Substancja czynna: modyfikowany polieterem trisiloksan i niejonowy zwilżacz.
Dawkowanie: 0,05-0,1 l/ha przy wydatku cieczy 200-300 l/ha.

BRAK ETYKIETY

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.