Nixon 50 SG to chwastobójczy preparat do dolistnego stosowania, zwalcza powschodowo wybrane gatunki chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Preparat stosowany za pomocą samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika ) – 500 g/kg (50%).

Korzyści: 

  • skuteczność działania,
  • szybkie zwalczanie chwastów

Etykieta środka ochrony roślin Nixon 50 SG 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.