Kier 450 SC to preparat grzybobójczy. Środek występuje w formie stężonej zawiesiny, który działa układowo. Preparat można stosować zapobiegawczo oraz interwencyjnie.
Kier to preparat, który jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
 
Zawartość substancji czynnych:
  • azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (17,84 %)
  • difenokonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (11,15 %)
  • tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (11,15 %)
Korzyści:
  • innowacyjny fungicyd trójskładnikowy,
  • skuteczna walka z chorobami grzybowymi,
  • preparat o działaniu układowym,
  • można go stosować zapobiegawczo jak i interwencyjnie.
Kier 450 SC dawkowanie - jak stosować środek?
 
Pszenica ozima
Septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9-1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Pszenżyto ozime
Septorioza liści, rdza brunatna pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9-1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 
Żyto ozime
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9-1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 
Jęczmień jary
Plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9-1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 
Rzepak ozimy
Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9-1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 
Zastosowanie małoobszarowe:
Cebula
Alternarioza cebuli, rdza pora
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Kapusta głowiasta
Czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, plamistość pierścieniowa kapustnych, bielik krzyżowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
 
UWAGA WAŻNE:
1. Stosując środek nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, przy czym należy zwracać szczególną uwagę na sady jabłoniowe.
2. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. Środek należy stosować w temperaturze powyżej 12°C.
 
Okres karencji:
Pszenica ozima – 61 dni.
Pszenżyto ozime – 65 dni.
Żyto ozime – 67 dni.
Jęczmień jary – 45 dni.
Rzepak ozimy – 68 dni.
Cebula – 21 dni.
Kapusta – 21 dni.

Etykieta środka ochrony roślin Kier 450 SC 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.