Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina – (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (23,83 %).

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD w formie zawiesinoemulsji o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
MAKLER 250 SE jest fungicydem w formie zawiesinoemulsji o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

Zawartość substancji czynnej:
azoksystrobina – (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (23,83 %)
stosowanie środka

Etykieta środka ochrony roślin MKLER 250 SE 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.