ETHOFOL 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednorocznych w buraku cukrowym.
 
KIEDY STOSOWAĆ I W JAKICH DAWKACH?
  • Stosowanie przedwschodowe
  • Zabieg wykonać przed siewem lub bezpośrednio po siewie buraków, przed wschodami chwastów, na dobrze uprawioną (bez grud) wilgotną glebę.
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  • Na tej samej powierzchni uprawnej środek może być stosowany nie częściej niż raz na trzy lata.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 

Etykieta środka ochrony roślin Ethofol, załącznik do decyzji MRiRW     

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.