Zawartość substancji czynnej: gamma-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) - 60 g/l (5,92 %)
Substancja niebędąca substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglo wodory aromatyczne; frakcja naftowa - niespecyfikowana.
 
OPIS DZIAŁANIA
 
INSEKTYCYD w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do z walczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna gamma-cyhalotryna należy do grupy 3A
 
STOSOWANIE ŚRODKA
  • Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
  • Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
  • Mszyca zbożowa
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 – 80 ml/ha
Termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).
 
Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 – 80 ml/ha
Termin stosowania: od początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego
liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 
Żyto ozime
Mszyca zbożowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 80 ml/ha
Termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej
dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 
 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.