PSZENŻYTO MELOMAN

To odmiana wysoce odporna na mrozy oraz na porastanie ziarna w kłosie. Pszenżyto toleruje i dobrze sobie radzi na zakwaszonych i gorszych stanowiskach. Wyróżnia go także dobra odporność na większość chorób zbóż. Wykazuje najlepszą odporność na ma mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i brunatną.
Ziarna tej odmiany są wyjątkowo dorodne i bardzo dobrze wyrównane. Ogólnie zalecana norma siewu odmiany w optymalnym terminie siewu to 300-350 ziaren na 1 m2, tj. 130-170 kg/ha.
Wskazana jest redukcja normy siewu o 10% w przypadku wcześniejszego siewu oraz zwiększenie o 10% w przypadku siewu w późniejszym terminie.
Zalecana głębokość siewu to 3-4 cm przy rozstawie 10-15 cm. Zbyt głęboki siew może spowolnić rozwój rośliny, nawet do kilkunastu dni.
Wskazane jest by nawożenie azotowe podawać w dwóch dawkach. Pierwszą z nich na początku okresu wegetacji, drugą w trakcie strzelania w źdźbło.
Nawożenie fosforowe i potasowe podawać całościowo przed siewem.

Zalety:
Bardzo dobra odporność na choroby zbóż
Wysoka zimotrwałość
Odmiana odporna na porastanie ziarna w kłosie
Tradycyjna długość słomy
Toleruje zakwaszone stanowiska
Niewielkie wymagania glebowe

PSZENICA ARKADIA

Cechuje ją bardzo dobra odporność na mrozy, a także możliwość uprawy na gorszych stanowiskach. Pszenica osiąga wyjątkowo stabilne i wysokie plony, niezależnie od rejonu kraju.
Arkadia to najczęściej wybierana odmiana pszenicy wśród producentów w latach 2014-2016r. Jest to odmiana rekomendowana do uprawy w 11 województwach na Listach Zalecanych Odmian (LZO).
Pszenica Arkadia jest wysoce odporna na choroby grzybowe.

Wykazuje dobrą odporność na fuzariozę (mykotoksyny), jest to choroba powodująca usychanie i więdnięcie liści.
Jest to pszenica mająca bardzo dobre parametry jakościowe o grubych i dorodnych ziarnach, o dobrym wyrównaniu i o niewielkim udziałem pośladu.
Roślina bardzo dobrze się krzewi i nadaje się do wysiewu - po kukurydzy.
Odmiana ta może być wysiewana na zakwaszonych i gorszych kompleksach glebowych.

Ogólnie zalecana norma siewu odmiany to 350-390 ziaren na 1 m2 - 170-200 kg/ha.
Przy wcześniejszym terminie wysiewu wskazane jest zmniejszenie normy siewu o 10%, z kolei w przypadku późniejszego siewu zaleca się zwiększyć normę siewu o 10%.

Zalety:
Wczesna odmiana pszenicy
Bardzo dobra jakość odmiany
Wysoka odporność na wyleganie
Możliwy późniejszy termin siewu
Uprawa dobrze radząca sobie na gorszych kompleksach glebowych
Tolerancja zakwaszonych stanowisk

Stabilny poziom plenności niezależnie od rejonu kraju.

PSZENICA FORMACJA (A)

Wysokiej klasy pszenica ozima Formacja wyróżnia się wysoką zimotrwałością i silnym systemem korzeniowym. Można ją uprawiać na terenie całej Polski, jednak szczególnie mocno polecana jest w województwach: śląskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Nasiona pszenicy przeznaczone są do uprawy na glebach o uregulowanym pH, ale także wysokiej zawartości próchnicy. Przy wysiewie należy pamiętać o tym, żeby unikać obornika. Znacznie lepiej sprawdza się w tym przypadku nawóz bogaty w potas i fosfor. Pierwiastki te zwiększą odporność plonów na brak wody, mróz i powszechne choroby.

Zalety:
najwyższy potencjał plonowania spośród wszystkich pszenic jakościowych
fenomenalna zdrowotność w pełnym spektrum (7,7/9)
wysoka zimotrwałość (4,5) zapewniająca właściwą obsadę wiosną
silny system korzeniowy
bardzo wysoka odporność na choroby wg COBORU

 

PRZENICA EUFORIA

Euforia to odmiana populacyjna, która w klasie A/E jest najbardziej uniwersalna. W 2018 r. odmiana została wpisana do rejestru krajowego. Odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu. Pszenica ta według COBORU doskonale sprawdza się na obu poziomach agrotechniki.
Euforia jest w stanie wydać wysokie plony nawet pomimo niewielkich wymagań glebowych. Jest to odmiana wysoce odporna na susze.
Roślina z doskonałym plonowaniem o średnim terminie kłoszenia i dojrzewania. Ziarno pszenicy ciężkie, dobrze wyrównane. Kłos pojedynczy z elementami kompensacyjnymi.
Euforia wykazuje wysoką odporność na porastanie ziarna w kłosie.

Ma bardzo dobrą odporność na wyleganie oraz zawiera wysoką zawartość glutenu. Euforia to odmiana ze średnim terminem kłoszenia i dojrzewania. Pszenica Euforia to wyjątkowo zdrowotna odmiana, wysoce odporna na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów oraz septoriozę plew.

Odmiana jest wyjątkowo odporna na mrozy, co potwierdza bezpieczeństwo jej uprawy. Charakteryzuje się doskonałą tolerancją na niskie ph gleby, roślina dobrze znosi stanowiska glebowe z nieuregulowanym pH, przez co może być wysiewana na gorszych stanowiskach.
Ziarna tej pszenicy są wyjątkowo grube i dorodne o bardzo dobrym wyrównaniu. Ogólnie zalecana norma siewu tej odmiany to 225 – 375 r/m2 ( w zależności od klasy
gleby i zakładanego poziomu agrotechniki).

Zalety:
Pszenica o bardzo dobrej zimotrwałości
Bardzo dobra jakość ziarna
Odmiana osiągająca wysokie plony
Dorodne, gęste ziarna
Wysoka zawartość glutenu
Średnia zawartość białka
Uprawa nadająca się na większość stanowisk
Wysoka odporność na wyleganie
Bardzo dobra odporność przed chorobami grzybowymi
Najwyższa odporność na niskie ph gleby
Poziom MTZ średni

Żyto hybrydowe Su Arvid
Hodowla Saaten Union

Właściwości: 

  • nadzwyczaj wysoka wydajność
  • bardzo wysoka stabilność plonu nawet an bardzo suchych stanowiskach
  • ponadstandardowa zdrowotność liści
  • dłuższe wypełnienie ziarna
  • krótsza słoma
  • rejestracja w Polsce i Danii
  • sprawdza się idealnie zarówno na ziarno, CCM jak i biogaz.
  • Odmiana rekomendowana do uprawy na wszystkie typy gleb. 

Profil odmiany
Wysokość roślin: średnia
Kłoszenie: średnie
Dojrzałość: średnia

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ:
Plon ziarna poziom a1: bardzo wysoki
Plon ziarna poziom a2: bardzo wysoki

MTZ: średnia
ODPORNOŚĆ NA:
Wyleganie: wysoka

Łamliwość podstawy źdźbła: wysoka / bardzo wysoka

Mrozoodporność: wysoka
Mączniaka: wysoka/ bardzo wysoka
Septoriozę liści: wysoka
Rdzę źdźbłową: średnia
Rdzę brunatną: średnia
Sporysz:  wysoka / bardzo wysoka
Fuzarioza kłosów: wysoka / bardzo wysoka