Aminokwasy do prawidłowego funkcjonowania roślin

Aminokwasy są jednostkami strukturalnymi białek, czyli składnikami białka, które łączą się za pomocą wiązań peptydowych. W biostymulatorach AGRO-SORB znajduje się 18 naturalnych, wolnych aminokwasów L-a, które mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie i dobrostan roślin.

Zastosowanie biostymulatorów AGRO-SORB, za pomocą, których dostarczamy niezbędnych elementów budulcowych białek pozwala na uzyskanie wysokiej masy plonów o bardzo dobrej jakości. Aminokwasy zawarte w biostymulatorach AGRO-SORB są wykorzystywane w procesie fotosyntezy, stymulują podziały komórkowe, wzrost roślin oraz zwiększają odporność roślin na stresowe warunki atmosferyczne i siedliskowe. Biostymulatory dodane do powszechnie używanych nawozów i środków ochrony roślin podnoszą efektywność nawożenia i skuteczność ochrony. Umożliwia to zmniejszenie dawek agrochemikaliów co wpływa pozytywnie na środowisko naturalne.

Korzyści wynikające ze stosowania aminokwasów:

Zapobieganie i łagodzenie skutków stresu

- Susza, gradobicie, przymrozki
- Nagłe zmiany pogody (przejścia z upałów na dni chłodne)
- Poparzenia słoneczne - fotodestrukcja chlorofilu
- Choroby fizjologiczne związane z niedoborem mikroelementów
- Uszkodzenia po zastosowaniu środków chemicznych

Stymulacja roślin do:

- Pobierania większej ilości składników pokarmowych przez rośliny
- Lepszego wykorzystywania środków ochrony roślin (fungicydów, insektycydów)

Równomierna stymulacja we wszystkich fazach rozwoju

- Wzrost intensywności fotosyntezy
- Polepszenie wigoru i wzrostu roślin
- Wzmaganie rozwoju systemu korzeniowego
- Polepszenie kwitnienia roślin i zawiązywania owoców

Inne możliwości wykorzystania biostymulatorów

- Dzięki aminokwasom można zwiększyć wtórną odporność na stres biotyczny
- Zwiększenie działania preparatów biologicznych, zawierających bakterie probiotyczne
- Zwiększa odporność roślin do patogenów grzybowych

 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.