Produkt oparty na działaniu glifosatu, który hamuje działanie bardzo ważnego dla roślin enzymu syntazy EPSP (syntazy 5-enolopirogronoszikimo-3 fosforanowej), który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów (fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu).​
 
Glifosat jest pobierany przez części zielone roślin. Rozchodzi się po całej roślinie, docierając do jej korzeni i rozłogów, powodując ich obumieranie.
Warunki, które normalnie przyspieszają wzrost roślin nasilają działanie środka.​
 
Zawiera:
 
- glifosat w formie soli izopropyloaminowej
- wbudowany siarczan amonu
- system antypienny
 
Opatentowana technologia
 
zawiera unikatowe adiuwanty i surfakanty oraz system antypienny​. Najbardziej stabilna technologia gwarantuje stabilność cieczy roboczej​. Efektywność​ i skuteczność zapewniona przy połowie dawki substancji aktywnej​.
Łatwość​ w stosowaniu dzięki wbudowaniu potrzebnych ulepszaczy​ Halvetic zawiera BGT - przełomową, opatentowaną technologie glifosatu.
Jest to nowy preparat oparty na glifosacie zawierający połowę dawki substancji czynnej (180 SL vs 360 SL), o takiej samej skuteczności polowej produktu i przy takiej samej dawce na ha jak produkt standardowy.
 
OPIS DZIAŁANIA
 
HERBICYD nieselektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.
 

Etykieta środka ochrony roślin Halvetic, załącznik do decyzji MRiRW       

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.