SUBSTANCJA CZYNNA: zawiera mieszanine olejów mineralnych, emulgatorów oraz surfaktantów
RODZAJ ŚRODKA: Adiuwant,

CECHY PRODUKTU:

• Zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów opryskiwania
• Obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej
• Zmniejsza parowanie cieczy opryskowej,podnasząc skuteczność działania herbicydów w trakcie suszy
• Zwiększa koncentracje herbicydów w wierzchniej warstwie gleby,utrudniając przenikanie substancji aktywnych w głab profilu glebowego, w wyniku czego poprawia skuteczność chwastobójczą herbicydów
• Całkowicie niweluje lub znacząco ogranicza ryzyko fitotoksyczności pestycydów

Specjalistyczny adiuwant do herbicydów doglebowych.
Dawka 0,4-0,5 na 200-300 l wody.

BRAK ETYKIETY

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.