FUNDAMENTUM 700 WG to trójskładnikowy środek chwastobójczy firmy Innvigo, w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do selektywnego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz życie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

Dawkowanie: 25-30 g/ha + Asystent 0,1 l/ha

FUNDAMENTUM 700 WG to trójskładnikowy środek chwastobójczy firmy Innvigo, w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do selektywnego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz życie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. HERBICYD ten działa układowo, do stosowania nalistnego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych:

  • tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40,0%)
  • metsulfuron metylowy(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 135 g/kg (13,5%)
  • florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 165 g/kg (16,5%)

Korzyści:

  • połaczenie trzech substancji czynnych zapewnia skuteczne zwalczanie szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych
  • selektywny dla zbóż od początku fazy krzewienia
  • niezastąpiony w zwalczaniu przytulii czepnej, jasnoty pourpurowej i różowej, chabra bławatka oraz wielu chwastów dwuliściennych
  • wysoce skuteczny przy zastosowaniu na młode, intensywnie rosnące chwasty
  • działa na chwasty nawet w niskich temperarurach

Działanie na chwasty

Zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime) chwasty wrażliwe: nawrot polny, jasnota różowa, dymnica pospolita, ostrożeń polny, rumianek pospolity, tobołki polne, rdestówka powojowata, mak polny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, maruna bezwonna, niezapominajka polna, poziewnik szorstki.

chwasty średnio wrażliwe: rdest ptasi, przetacznik polny, fiołek polny, przetacznik perski, miotła zbożowa, bodziszek drobny.

Pszenica jara, jęczmień jary chwasty wrażliwe: komosa biała, jasnota różowa, ostrożeń polny, niezapominajka polna, rumianek pospolity, mak polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku, poziewnik szorstki, maruna bezwonna, przytulia czepna chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, przetacznik perski, miotła zbożowa, bodziszek drobny, rdestówka powojowata.

chwasty średnioodporne: przetacznik polny.

Etykieta środka ochrony roślin Fundamentum 700 WG 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.