Mocarz 75 WG to chwastobójczy preparat, do stosowania nalistnego, zwalcza powschodowo chwasty dwuliścienne w uprawie zbóż ozimych i jarych a także w kukurydzy.
Dawkowanie: 0,2 kg/ha. Mocarz 75 WG to chwastobójczy preparat, do stosowania nalistnego, zwalcza powschodowo chwasty dwuliścienne w uprawie zbóż ozimych i jarych a także w kukurydzy. Skuteczniej działa stosowany na lekko wilgotną glebę.

Zawartość substancji czynnych:
Tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg),
Dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg).

Korzyści: 

  • skuteczność działania,
  • szybkie zwalczanie chwastów

Stosowanie środka:

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Dawkowanie: 0,2 kg/ha.
Stosować wiosną - faza krzewienia zbóż.

Żyto
Dawkowanie: 0,2 kg/ha.
Stosować wiosną - faza krzewienia.

Pszenica jara, jęczmień jary, owies
Dawkowanie: 0,2 kg/ha.
stosować wiosną - od fazy trzech lisci do pełni fazy krzewienia zbóż.

Kukurydza
Dawkowanie: 0,2 kg/ha.
Stosować od fazy 2-5 liści kukurydzy.

Etykieta środka ochrony roślin Mocarz 75 WG 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.