TRIBEN SUPER 50 SG środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

TRIBEN SUPER 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów.
Szybki rozkład herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie. Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2 – 4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16).

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Dawka 40,0 g/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek*, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty fiołek polny, przytulia czepna.

średniowrażliwe: Dawka 30,0 g/ha

Chwasty wrażliwe chaber bławatek*, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity.

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny.

Chwasty średnioodporne: przytulia czepna, tobołki polne.

Jęczmień jary
Dawka 30,0 g/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek*, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity.

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna.

Dawka 25,0 g/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.

Chwasty średniowrażliwe:

chaber bławatek*, fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki
polne.

*chaber bławatek – stopień wrażliwości dla biotypów podatnych na substancje czynne z grupy ALS.

 

Etykieta środka ochrony roślin Triben Super 50 SG, załącznik do decyzji MRiRW           

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.