GALLUP 360 SL to chwastobójczy, stosowany przed zbiorami jęczmienia jarego oraz pszenicy ozimej, zwalcza chwasty, przyspiesza zbiór pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego, zwalcza perz, inne jednoliścienne i dwuliścienne chwasty roczne oraz wieloletnie, na ścierniskach, w sadach jabłoniowych oraz wiśniowych, porzeczce czarnej, do likwidacji ugorów oraz odłogów przed siewem roślin uprawnych.

Gallup Premium 360 jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska), w sadach jabłoniowych i na terenach nieużytkowanych rolniczo. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

Zawartość substancji czynnych:

  • glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)

Korzyści:

  • wysoka skuteczność,
  • szybkie działanie preparatu
  • najlepszy sposób na walkę z zachwaszczeniem,
  • niszczy wszystkie jednoroczne gatunki chwastów oraz
  • chwastów wieloletnich, w tym bardzo uciążliwy – perz,
  • skuteczna likwidacja ugorów i odłogów,
  • łatwość i szeroki zakres stosowania.

Działanie na chwasty:

Gallup Premium 360 jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe:

w dawce 2,0 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa,
w dawce 3,0 l/ha: komosa biała, samosiewy zbóż,
w dawce 4,0 l/ha: fiołek polny, perz właściwy,
w dawce 5,0 l/ha: babka lancetowata, bodziszek drobny, bylica pospolita, jasnota purpurowa, mniszek lekarski, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, rdest ptasi,
w dawce 6,0 l/ha: wierzbownica gruczołowata.
Chwasty odporne: skrzyp polny.

Etykieta środka ochrony roślin Gallup 360 SL  

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.