TRISTAR 50 SG Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych: tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg).

TRISTAR 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie.

Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2 – 4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16).

Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy krzewienia do fazy 2. kolanka. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność.

Wrażliwość chwastów – zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime)

chwasty wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha
- chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne

chwasty średniowrażliwe na środek w dawce 40 g/ha
- fiołek polny, przytulia czepna

chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha
- chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity

chwasty średniowrażliwe w dawce 30 g/ha
- fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny

chwasty średnioodporne w dawce 30 g/ha
- przytulia czepna, tobołki polne

Wrażliwość chwastów – zboża jare (jęczmień jary)

chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha
- chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity

chwasty średniowrażliwe na środek w dawce 30 g/ha
- fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna

chwasty wrażliwe na środek w dawce 25 g/ha
- gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity

chwasty średniowrażliwe na środek w dawce 25 g/ha
- chaber bławatek, fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki polne

Etykieta środka ochrony roślin Tristar 50 SG 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.