W naszej ofercie znajduje się również wysokiej jakości kwalifikowany materiał siewny traw wytwarzany na profesjonalnych liniach technologicznych.

Oferta obejmuje:

• Mieszanki pastewne m.in. łąkowe, kośno-pastwiskowe, poplonowe fitosanitarne

• Mieszanki gazonowe m.in. uniwersalne, sportowe, dekoracyjne, na stanowiska suche

Bazujemy na przodujących producentach nasion traw, które wyróżnia wielogatunkowość, uzyskanie wysokiego plonu i maksymalne wykorzystanie siedliska. Z naszej oferty mogą skorzystać  klienci indywidualni, profesjonalni producenci pasz i rolnicy.