Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.
 
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 2-4 liści.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
 

Zawartość substancji czynnych: 

  • fenmedifam – (związek z grupy pochodnych fenylokarbaminianów) – 80 g/l (8,1%)
  • desmedifam – (związek z grupy karbanilanów) – 80 g/l (8,1%)
OPIS DZIAŁANIA:
 
Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.
 
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 2-4 liści.
 
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
 
Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny
Chwasty odporne np.: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku.

Etykieta środka ochrony roślin Betasana, załącznik do decyzji MRiRW   

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.