RZEPAK ELEVATION

HODOWCA: IGP
– ODMIANA POPULACYJNA O BARDZO WYSOKIM POTENCJALE PLONOWANIA
– BARDZO DOBRY WIGOR JESIENNY BEZ TENDENCJI WYBIJANIA W PĘD
– NISKI KOSZT NASION NA HA 1J.S. WYSTARCZA NA 4 HA
– BARDZO WYSOKA ZIMOTRWAŁOŚĆ

RZEPAK ES ASTRID

HODOWCA: EURALIS
– ODMIANA POPULACYJNA O DOBREJ ODPORNOŚCI NA SUCHĄ ZGNILIZNĘ KAPUSTNYCH
– DOSKONAŁA ZIMOTRWAŁOŚĆ I MROZODPORNOŚĆ
– TWORZY PLON DZIĘKI LICZNYM ROZGAŁĘZIENIOM BOCZNYM

RZEPAK ACAPULCO

HODOWCA: LIMAGRAIN
– ODMIANA MIESZAŃCOWA
– ODPORNOŚĆ NA SUCHĄ ZGNILIZNĘ KAPUSTNYCH, GEN RLM7
– NADAJE SIĘ NA GLEBY SŁABE

RZEPAK DYNAMIC

HODOWCA: RAPOOL
– ODMIANA MIESZAŃCOWA DOBRZE ZNOSZĄCA OKRESY SUSZY
– ODPORNOŚĆ NA WIRUSA ŻÓŁTACZKI RZEPY (TuYV), ORAZ GEN ODPORNOŚCI RLM7
– ODMIANA ODPORNA NA PĘKANIE ŁUSZCZYN
– MAŁE WYMAGANIA GLEBOWE

RZEPAK DERRIC

HODOWCA: KWS
– ODMIANA POPULACYJNA Z POTENCJAŁEM MIESZAŃCOWEJ
– NADAJE SIĘ NA SŁABSZE STANOWISKA (IV B+)
– ODMIANA NR 1 W COBORU

RZEPAK RICCARDO

HODOWCA: KWS
– ODMIANA MIESZAŃCOWA NA SŁABE STANOWISKA
– ODPORNOŚĆ NA SUCHĄ ZGNILIZNĘ KAPUSTNYCH GEN RLM 7
– CECHA S-POD – ODPORNOŚĆ NA SAMOISTNE OSYPYWANIE NASION