Skład
 
AzotN: 15
FosforP2O5: 15
PotasК2O: 15
SiarkaS: 27
 
Korzyści
  • Ultra 15 ze względu na zawartość znacznej ilości łatwo dostępnej siarki (27,5% SO3) nawóz ten polecany jest pod rośliny o zwiększonych wymaganiach tego składnika (krzyżowe, kukurydza oraz ziemniak).
Zastosowanie
  • W niektórych, niesprzyjających warunkach, stosowanie całej dawki P i K przeznaczonej pod uprawę ozimą przed siewem może doprowadzić do uwstecznienia fosforu, bądź do strat potasu na skutek wymywania m.in. na glebach lekkich, zakwaszonych lub z małym kompleksem sorpcyjnym. Wiosną daje efekt startowy – poprzez sprawne uwalnianie zawartych w granuli składników pobudza rośliny do wzrostu regenerując je po zimie, stymulując formowanie systemu korzeniowego, co zapewnia efektywne pobieranie azotu oraz wykorzystanie pozimowej wody glebowej. Ponadto, przeniesienie części nawożenia fosforem i potasem z jesieni na wiosnę, daje rolnikowi szansę korzystniejszego gospodarowania finansami, czy też przeciwdziałania ujemnym skutkom zaniechania nawożenia jesienią.
 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.