Charakterystyka
  • Korn-Kali® jest nawozem potasowo – magnezowym z 40 % K2O w postaci chlorku potasu oraz 6 % MgO w postaci siarczanu magnezu (Kieserit). Dalsze składniki to: sód (4 % Na2O) i siarka (12,5 % SO3).
  • Wszystkie składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i bezpośrednio przyswajalne przez rośliny.
  • Korn-Kali można stosować na wszystkich stanowiskach, gdyż jest skuteczny niezależnie od poziomu pH gleby.
  • Postać granulatu umożliwia bardzo dokładny wysiew, nawet przy znacznych szerokościach.

Stosowanie

  • Przeznaczony do nawożenia ścierniska i do nawożenia jesiennego. Gwarantuje optymalne rozprowadzenie oraz odpowiednie rozmieszczenie składników pokarmowych w powierzchni ornej.
  • Stosowany w płodozmianie na uprawy wykazujące wysokie zapotrzebowanie na potas (buraki cukrowe, rzepak, kukurydza) i określone makroelementy (np. zapotrzebowanie rzepaku na siarkę, buraków cukrowych na magnez i sód).
  • Dzięki dobrej sypkości nadaje się do stosowania za pomocą wszystkich dostępnych siewników.
  • Zawiera 12,5 % SO3 i pokrywa podstawowe zapotrzebowanie na siarkę takich upraw, jak. np. rzepak ozimy.
SKŁAD NAWOZU
 
K 2 O tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie 40 %
MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie 6 %
Na 2 O tlenek sodu rozpuszczalne w wodzie 4 %

SO 3  trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie 12,5 %            

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.