Skład
 
AzotN: 10
FosforP2O5: 26
PotasК2O: 26
 
Korzyści
  • Ultra 10 ma bardzo dobre właściwości fizykochemiczne, co pozwala na jego szerokie i uniwersalne stosowanie. Polecany jest do nawożenia przedsiewnego wszystkich gatunków roślin, zwłaszcza tych uprawianych na glebach o zasobności w fosfor niższej niż w potas. Bardzo dobre rezultaty daje użycie go do startowego (równoczesnego z siewem nasion) nawożenia kukurydzy.
Zastosowanie
  • Ultra 10 ma bardzo dobre właściwości fizykochemiczne, co pozwala na jego szerokie i uniwersalne stosowanie. Polecany jest do nawożenia przedsiewnego wszystkich gatunków roślin, zwłaszcza tych uprawianych na glebach o zasobności w fosfor niższej niż w potas. Bardzo dobre rezultaty daje użycie go do startowego (równoczesnego z siewem nasion) nawożenia kukurydzy.
 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.