Butoxone M 400 SL to chwastobójczy preparat stosowany nalistnie, zwalcza powschodowo chwasty dwuliścienne w uprawie: groch. Najskuteczniej działa na chwasty jednoroczne, które znajdują się w fazie siewki. Dawkowanie: 3,0 – 4,0 l/ha.

Zawartość substancji czynnej: MCPB – związek z grupy fenoksykwasów – 400 g/l w formie soli sodowej (35,08%)

Korzyści:

  • skutecznie zwalczania chwastów dwuliściennych w grochu
  • niezastąpiony szczególnie w lata suche, gdy herbicydy doglebowe działają słabo.
  • bardzo bezpieczny dla upraw chronionych

Działanie na chwasty:

BUTOXONE M 400 SL pobierany jest przez liście chwastów, powodując ich deformację a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie siewki.

Dawka 3,0 l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: rdest powojowaty.

Chwasty średnioodporne: fiołek polny, jasnota purpurowa, przytulia czepna,rumian polny.

Dawka 4,0 l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa bała, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna.

Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa, rumian polny.

Etykieta środka Butoxone M 400 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW   

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.